Tatiana Župan, bacc.ms

medicinska sestra
Tatiana Župan, bacc.ms | IMED
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“