Mr.sc. Katarina Krajačić, dr.med.dent.

specijalist ortodoncije
Mr.sc.Katarina Krajačić, dr.med.dent. | specijalist ortodoncije

Mr.sc. Katarina Krajačić rođena je 1977. godine. Nakon pohađanja osnovne i srednje škole (Gimnazija Lucijana Vranjanina) upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

Stomatologiju je diplomirala 2002.godine s odličnim uspjehom i time stekla titulu dr.med.dent. Nakon završenog fakulteta sedam godina radi na području opće stomatologije nakon čega upisuje poslijediplomski specijalistički studij ortodoncije.

Godine 2008. obranila je magistarski rad iz područja ortodoncije "Omjer kruna i korijenova u hrvatskoj populaciji" a 2012. godine položila specijalistički ispit i od tada radi kao specijalist ortodoncije.

Kontinuirana ambicija, stečeno iskustvo u praksi te trajno usavršavanje na edukacijama kako na području Europe tako i izvan nje (SAD, Azija…) omogućili su joj visok stupanj stručnosti i vještine pri nošenju sa svakodnevnim izazovima kliničke ortodoncije.

Osim mnogobrojnih položenih tečajeva na području biomehanike, koštanih sidrišta i 3D ortodoncije, ujedno je i certificirani Invisalign terapeut čime i najzahtjevnijim pacijentima može ponuditi najmoderniju, najpouzdaniju i najučinkovitiju estetsku terapiju pomicanja zuba prozirnim folijama.

Djeluje kao urednica i prevoditeljica stručne literature.

Aktivno se služi njemačkim, engleskim i talijanskim jezikom.