Mr.sc. Ivana Čvrljak-Tomić, dr.med.dent.

specijalist stomatološke protetike
Mr. sc. Ivana Čvrljak Tomić | Poliklinika IMED | polivalentna stomatologija i stomatološka protetika

Mr. sc. Ivana Čvrljak Tomić rođena je 1975. godine u Šibeniku. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, među 10% najboljih studenata svoje generacije. Magistrirala je 2005. godine, na Zavodu za stomatološku protetiku, na temu „Tribološka svojstva estetskih protetskih materijala“.

Za vrijeme studija bila je županijski stipendist, a praktična znanja stjecala je radeći u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Pripravnički staž odradila je u Domu zdravlja Šibenik, a nakon toga radila je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji i poliklinici u Zagrebu, te Stomatološkoj poliklinici Breyer u Sisku.

Stručno se usavršava na kongresima, tečajevima i edukacijama iz područja estetske stomatologije, stomatološke protetike i implanto-protetike .

 Autorica je nekoliko znanstvenih, stručnih i publicističkih članaka. Aktivno se služi engleskim jezikom.

2014. g. započela je specijalizaciju iz područja stomatološke protetike na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“