Marijana Gikić, Univ.mag.med.dent.

specijalist stomatološke protetike
Marijana Gikić, dr. med. dent. | stomatološka protetika

Marijana Gikić, dr.med.dent. rođena je 05.veljače 1988. godine u Bihaću, BIH. Odrasta i školuje se u Zagrebu gdje nakon osnovne i srednje škole (Zdravstveno učilište/smjer zubni tehničar) upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu. Fakultet završava 2012. godine kada upisuje i poslijediplomski doktorski studij dentalne medicine. Za vrijeme studija praktična znanja stječe asistirajući u privatnoj stomatološkoj praksi. Po završetku pripravničkog staža, 2013.godine polaže stručni ispit i  stječe odobrenje za samostalni rad. Zapošljava se u uglednoj privatnoj ordinaciji u Zagrebu usmjeravajući se na područje protetike i implantoprotetike te digitalne stomatologije. Timu Poliklinike IMED pridružuje se 2016. godine.

Redovito se usavršava na tečajevima trajne izobrazbe sa naglaskom na protetiku, implantoprotetiku, estetiku i digitalizaciju (Competence in Implant Esthetics, individualne edukacije iz područja CAD/CAM tehnologije, Perioimplant, Digital Smile Design, teorijski i radni tečajevi preparacije na mikroskopu).

Autorica je nekoliko znanstvenih članaka, sažetaka te preglednih radova.

Stalni je član Hrvatske komore dentalne medicine od 2012. godine te Digital Smile Design Team Member od 2015.

Aktivno se služi engleskim jezikom.

2015. godine dr.Gikić započela je specijalizaciju iz stomatološke protetike na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te istu završila 2018. godine. 2016. godine javno je obranila temu doktorskog rada privodeći doktorski studij završetku.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“