Hana Skopal, mag.chem.ing.

voditeljica prodaje i marketinga
Hana Skopal
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“