Tina Rumoh Pernar, dr.med.dent.

specijalist ortodoncije
Tina Rumoh, dr.med.dent. | Poliklinika IMED | ortodoncija

Tina Rumoh, dr.med.dent. rođena je 1982. godine u Zagrebu. Nakon završene VIII. Gimnazije, 2000. godine upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu, na kojemu je diplomirala 2006. g. Nakon završenog pripravničkog staža u Stomatološkoj poliklinici Zagreb 2007. g polaže stručni ispit.

2008/2009.g polaznica je postiplomskog tečaja “Functions and disfunctions of the masticatory system” Danube University Krems, kod Univ.Prof.Dr. Rudolfa Slaviceka.

Tijekom rada neprekidno se stručno usavršava  na domaćim i stranim tečajevima i kongresima:

- 2009. iAAID- Asia Consensus Conference, Tokyo, Japan, te “Occlusion Basic Course“, Kanagawa Dental University, Japan

- 2010/2011.g Prisustvovala tečaju “Interceptive orthodontics” kod dr. Silvana Naretto, Krems,

- 2012. Kongres Hrvatskog endodonskog društva, te brojni drugi.

Svake godine sudjeluje na internacionalnom kongresu Ivoclar-Vivadent koji se odrzava u Becu, Zagrebu i Beogradu, te kongresu Perioimplant, u Opatiji.

Redovito pohadja strucne radne tecajeve iz podrucja na koja se fokusira, endodoncije i estetske dentalne medicine.

 Aktivno se sluzi engleskim i talijanskim jezikom.