Lana Skorić, Univ.mag.med.dent.

specijalist parodontologije, voditeljica ambulante za parodontologiju
Lana Skorić, dr.med.dent. | Poliklinika IMED | specijalist parodontologije, voditeljica ambulante za parodontologiju

Skorić Lana, Univ.mag.med.dent.rođena je 1982. godine u Šibeniku. Nakon završene Srednje zubotehničke škole „Dental Centar Marušic“, u Splitu i stažiranja u zubotehničkom laboratoriju, „Kimmel,Zahntechnik“ GMBH, Koblenz, Deutschland, upisala je Studij stomatologije na Friedrich-Wilhelms-Universitaet u Bonnu. Studij je uspješno završila 2008. godine, a već se tijekom studija dodatno usavršavala pohađajući simpozij iz protetike i tehnologije materijala organiziran od strane njemačkog društva stomatologa, kao i simpozij Parodontologije oraniziran od strane njemačke udruge parodontologa. Nakon pripravničkog staža u  Domu zdravlja Zapad – Zagreb, položila je stručni ispit, te se 2010. godine pridružila timu Poliklinike IMED.

Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom, a kontinuirano se stručno usavršava na domaćim i stranim stručnim tečajevima i kongresima.

2013. godine dr. Skorić započela je specijalizaciju iz područja parodontologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine započinje i posijediplomski stručni studij koji je obranila temom "Hijaluronska kiselina kao pomoćno sredstvo u parodontologiji" u lipnju 2016. godine.

 

 

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“