Filozofija

  • Naši pacijenti zaslužuju najbolje
  • Ne pristajemo na kompromise u terapiji i ne nudimo polovična rješenja
  • Maksimalno uvažavamo želje pacijenata, ali samo ako su u skladu sa pravilima struke
  • Jamčimo vrhunsku kvalitetu materijala, opreme i postupaka
  • Cilj nam je dugoročna trajnost naših radova i zadovoljstvo pacijenata
  • Terapiju temeljimo na timskom  pristupu
  • Volimo to što radimo, a naše znanje, stručnost i iskustvo u službi su naših pacijenata
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“