19.09.2018

Mr.sc. Vladimir Borić, voditelj odjela estetske kirurgije u Poliklinikici IMED, u emisiji Abeceda zdravlja na HTV-u govori o estetskoj medicini

Mr.sc. Vladimir Borić u emisiji Abeceda zdravlja na HTV-u govori o estetskoj medicini

Dr.Borić, voditelj odjela estetske kirurgije u Poliklinici IMED, za emisiju ''Abeceda zdravlja'' govori o estetskoj kirurgiji, koja se dijeli na kirurgiju pomlađivanja i kirurgiju preoblikovanja lica i tijela, te o neinvazivnoj estetskoj medicini.

Mr.sc. Vladimir Borić, voditelj odjela estetske kirurgije u Poliklinikici IMED, u emisiji Abeceda zdravlja na HTV-u govori o estetskoj medicini

Dr.Borić, voditelj odjela estetske kirurgije u Poliklinici IMED, za emisiju ''Abeceda zdravlja'' govori o estetskoj kirurgiji, koja se dijeli na kirurgiju pomlađivanja i kirurgiju preoblikovanja lica i tijela, te o neinvazivnoj estetskoj medicini.

https://youtu.be/ySrKkeovd4A

Aktualnosti