Predimplantološka regenerativna kirurgija


Predimplantološka kirurgija omogućuje ugradnju implantata i kod ekstremno resorbirane kosti.

Najčešći ograničavajući faktor u dentalnoj implantologiji je nedostatak kosti alveolarnog grebena. U našoj svakodnevnoj praksi izvodimo operacije podizanja dna sinusa, regeneracije kosti alveolarnog grebena (augmentacije), distrakcije i osteoplastike (presađivanje kosti). Predimplantološkom kirurgijom omogućavamo ugradnju implantata i kod ekstremno resorbirane kosti.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“