ALL IN ONE! Ugradnja implantata u potpunoj anesteziji


Sve u jednom zahvatu - vađenje zuba, nadogradnja kosti, ugradnja implantata i otisak

 

Sve u jednom zahvatu - vađenje zuba, nadogradnja kosti, ugradnja implantata i otisak

 

  • bezbolno, brzo, efikasno i kvalitetno rješenje
  • za veće i manje zahvate
  • za one koji žele maksimalan komfor
  • za sve koji se boje stomatologa
  • jedinstveno u Hrvatskoj!
  • samo kod nas u sklopu naše dnevne bolnice


Dok vi spavate, mi radimo!

Inovativni pristup u dentalnoj medicini i jedinstveno u Hrvatskoj.

Je li vam važno tko vam ugrađuje implantate?

Radi se o zahvatu prilagođenom pacijentu gdje se u jednom aktu, u potpunoj anesteziji obave svi potrebni radovi.
Istovremeno se vade zubi, modelira i nadograđuje kost, ugrađuju implantati, bruse zubi i uzima otisak.
Ono što bi se  standardnim protokolom  radilo u nekoliko faza i više dolazaka u stomatološku ambulantu sada se obavi u jednoj posjeti dok je pacijent uspavan.
Ovakav pristup moguć je zahvaljujući našoj dnevnoj bolnici u sklopu koje ovakve zahvate obavljamo rutinski, sigurno i potpuno bezbolno. Oporavak je brz, a pacijent napušta polikliniku sa privremenim radom. Nema potrebe za bolovanjem.

All in one koncept najbolje do izražaja dolazi kod kompleksnih implanto-protetskih slučajeva, ali je primjenjiv i kod standardnih dentalnih zahvata ukoliko pacijenti imaju strah od stomatologa ili samo žele maksimalan komfor.

10 godišnje iskustvo sa zahvatima u potpunoj anestziji kao i naš tim specijalista jamac su za kvalitetu i sigurnost naših pacjenata.


Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“