Martina Menđušić, dr.med.dent.

polivalentna stomatologija
Martina Menđušić, dr.med.dent. | Poliklinika IMED | polivalentna stomatologija

Martina Menđušić, dr.med.dent. rođena je 12. rujna 1991. godine u Šibeniku. Nakon završene opće gimnazije u Šibeniku, upisuje Medicinski fakultet u Splitu te studij stomatologije nastavlja od 2011. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala 2016. godine.

Od samog početka studija, stručna znanja i vještine stjecala je u nekoliko privatnih stomatoloških ordinacija. Pripravnički staž odradila je u Domu zdravlja Zaprešić nakon čega se zapošljava u suvremenu stomatološku ordinaciju na području grada Zagreba. Članom IMED tima postaje 2017.godine.

Još od studentskih dana, kontinuirano se usavršava na raznim stručnim kongresima i tečajevima vezanim za područje restaurativne i estetske stomatologije. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.