Posebna ponuda - Sniženje od 20% na sve Beauty tretmane u Poliklinici IMED!

Vlatko Lovrinić, dr.med.dent.

specijalist oralne kirurgije
Vlatko Lovrinić, dr.med.dent. | Poliklinika IMED | Oralna kirurgija

Vlatko Lovrinić, dr.med.dent., rođen je 1979. u Zagrebu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zargrebu 2004. godine, a 2009. polaže specijalistički ispit iz oralne kirurgije. U nekoliko navrata posjećuje sveučilišta u SAD-u (Oregon Health Sciences University, Portland; Loma Linda University, California), gdje se detaljno upoznaje programom, planovima i postignućima te načinom rada tih uglednih centara.

Redovito sudjeluje na brojnim kongresima i stručnim predavanjima iz područja dentalne implantologije i oralne kirurgije

Završio je dva semestra poslijediplomskog specijalističkog studija na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, a trenutačno pohađa doktorski studij na istom fakultetu. Član je Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju te Hrvatskog liječničkog zbora.