Katarina Zjača-Kosorčić, dr.med.dent.

doktor dentalne medicine

Doktorica Katarina Zjača Kosorčić rođena je 30.listopada 1979. godine u Zagrebu.

Nakon završene II. Opće gimnazije u Zagrebu upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom studija obnaša funkciju predstavnice studenata i članica je Fakultetskog vijeća. Aktivno je uključena u mnoge vannstavne studentske aktivnosti ( demonstratorica na Katedri anatomije te Fiziologije, organizatorica sportskih susreta studenata biomedicinskih znanosti „ Humanijada“).  Dobitnica je tri Dekanove nagrade za najbolje studente te Državne stipendije za nadarene studente. Sudjelovala je u izradi dva znanstvena rada objavljena u znanstvanim časopisima ( Vrijednosti salivarne peroksidaze u bolesnika s oralnim lihen planusom, Acta stomatologica Croatica, Vol.37 No.3 Rujan 2003.; The prevalence of lateral incisor hypodontia and canine impaction in croatian population, Collegium Antropologicum (0350-6134) 32 (2008)).

Nakon završetka studija stažira na Stomatološkoj klinici KBC-a Zagreb, polaže državni ispit te se učlanjuje u Hrvatsku komoru dentalnih medicinara.

Redovito se educira na raznim kongresima a u svom radu fokusira se na liječenje i protetsku sanaciju zuba.

Aktivno se služi engleskim jezikom.

Dio je Imedovog tima od samog početka.

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online