Doc.dr.sc. Aleksandar Milenović, dr.med.

maksilofacijalni kirurg, plastični kirurg glave i vrata, estetski kirurg

U Osijeku, gdje je rođen, završava osnovnu i srednju školu. U Zagreb odlazi na studij medicine koji s najboljim ocjenama završava 1994. godine.
Fine strukture glave i vrata postaju potpunim izazovom za dr. Milenovića te se odlučuje za specijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije. Paralelno završava i subspecijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata.
Magistrirao je 2001. godine na Stomatološkom fakultetu na temu disfunkcije živaca nakon disekcije vrata, a doktorirao sedam godina kasnije, također na Stomatološkom fakultetu na temu sentinel biopsije kod tumora usne šupljine.
Svoju edukaciju, na teorijskom i praktičnom planu proveo je u vrhunskim svjetskim centrima plastične kirurgije New Yorka, Glasgowa, Londona, Beča.
Danas je ne samo uspješan liječnik već i docent na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog faklulteta u Osijeku  te član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata i Europskog društva za kraniomaksilofacijalnu kirurgiju.
Od 2015. obnaša funkciju predstojnika Odjela za kirurgiju glave i vrata Klinike za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu.
Svoje znanje redovito prenosi na specijaliziranim svjetskim kongresima. Sudjelovao je kao predavač na više od 100 domaćih i svjetskih kongresa.
Aktivno se koristi engleskim i njemačkim jezikom.

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online