Marketing i odnosi s javnošću

PR & marketing, kontakt za medije:
Danira Orešić
Laurus dan d.o.o.
Selska 90A
Mob: +385 91 5166 047

danira.oresic@laurusdan.hr

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online