Oblikovanje brade - augmentacija

Poboljšanje izgleda brade Imedovi strčnjaci postići će genioplastikom ili mentoplastikom.

Oblikovanje brade - augmentacijaProsječni estetski pacijent, kada pokušava pronaći problem na svome licu, uglavnom se fokusira na probleme nosa, očiju, smanjenog tonusa kože i sl. No kod velikog broja, problem izgleda je donjoj trećini lica koju čine donja usnica i brada. Ovisno o deformitetu koji se korigira, pacijentima su u poliklinici Imed na raspolaganju augmentacija (umetanje) nekog materijala ili reduciranje.


Poboljšanje izgleda brade Imedovi strčnjaci postići će genioplastikom ili mentoplastikom. Riječ je o operativnim zahvatim kojima se rješavaju problemi mikrogenije (smanjene brade) i makrogenije (povećane brade). Prije same dijagnoze deformiteta, Imedovi stručnjaci detaljno će analizirati RTG snimke kostiju lica te fotografije lica iz više smjerova. Pri tome nikako ne treba smetnuti sa uma da su deformiteti brade vrlo često udruženi s drugim skeletnim deformitetima kostiju lica. Tako da i analiza dentalnog statusa i okluzije svakako predstavlja dio preoperativne analize.

 


Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online