Predimplantološka regenerativna kirurgija


Predimplantološka kirurgija omogućuje ugradnju implantata i kod ekstremno resorbirane kosti.

Najčešći ograničavajući faktor u dentalnoj implantologiji je nedostatak kosti alveolarnog grebena. U našoj svakodnevnoj praksi izvodimo operacije podizanja dna sinusa, regeneracije kosti alveolarnog grebena (augmentacije), distrakcije i osteoplastike (presađivanje kosti). Predimplantološkom kirurgijom omogućavamo ugradnju implantata i kod ekstremno resorbirane kosti.

Za informacije i narudžbe nazovite nas na

+385 (0)1 366 8936
Naručite se online