Facebook stranica Poliklinike IMED IMED you tube kanal
English Deutsch Italiano

O nama

Početna > O nama > Team > Doc. dr. sc. Aleksandar Milenović

Doc. dr. sc. Aleksandar Milenović

Doc. dr. sc. Aleksandar Milenović

MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA / ESTETSKA KIRURGIJA / PLASTIČNA KIRURGIJA
maksilofacijalni kirurg, plastični kirurg glave i vrata

Doc. dr. sc. Aleksandar Milenović, dr.med.

U Osijeku, gdje je rođen, završava osnovnu i srednju školu. U Zagreb odlazi na studij medicine koji s najboljim ocjenama završava 1994. godine.

Fine strukture glave i vrata postaju potpunim izazovom za dr. Milenovića te se odlučuje za specijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije. Paralelno završava i subspecijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata.

Magistrirao je 2001. godine na Stomatološkom fakultetu na temu disfunkcije živaca nakon disekcije vrata, a doktorirao sedam godina kasnije, također na Stomatološkom fakultetu na temu sentinel biopsije kod tumora usne šupljine.

Svoju edukaciju, na teorijskom i praktičnom planu proveo je u vrhunskim svjetskim centrima plastične kirurgije New Yorka, Glasgowa, Londona, Beča.

Danas je ne samo uspješan liječnik već i docent na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Medicinskog faklulteta u Osijeku  te član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata i Europskog društva za kraniomaksilofacijalnu kirurgiju.

Od 2015. obnaša funkciju predstojnika Odjela za kirurgiju glave i vrata
Klinike za tumore Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Svoje znanje redovito prenosi na specijaliziranim svjetskim kongresima.
Sudjelovao je kao predavač na više od 100 domaćih i svjetskih kongresa.


Aktivno se koristi engleskim i njemačkim jezikom.